Vad är digitala bilförsäkringar?

Vad är en digital bilförsäkring

En digital bilförsäkring är enkelt förklarat en dynamiskt försäkring som anpassar sig efter hur du framför ditt fordon genom att läsa av din körning. Det finns idag två stora aktörer på marknaden för digitala och dynamiska bilförsäkringar varav den ena är Enerfy och den andre är Paydrive, det finns även försäkringar hos andra bolag som innehåller digitala tjänster men dessa är inte lika fullt utvecklade och avancerade som hos dessa två aktörer som skrivs om ovan.

En digital bilförsäkring fungerar på det viset att du kopplar upp en speciell dosa eller avläsare till bilen genom den så kallade OBD2 ingången på bilen som alla nyare bilar innehar. Den kan sitta på lite olika platser beroende på tillverkare och modell av bilen.

Denna dosa som du kopplar in kan sedan avläsa hur mycket du kör din bil, vilka hastigheter samt en mängd data som sedan styr dina försäkringsavgifter. I regel kan man säga att ju smartare du framför ditt fordon desto lägre kommer du att hamna i pris för din försäkring. Försäkringens kostnader avgörs helt enkelt av ditt körande och inte av andra faktorer som ålder, bostadsort eller liknande. Detta gör även att försäkringen blir mer rättvis, du kan inte orsaka din ålder, bostadsort eller vart du måste parkera, men du kan ganska enkelt förändra hur du kör din bil!

Denna typ av nya försäkringstjänster växer på den svenska marknaden och kommer troligen att kunna bli en mycket vanlig tjänst i framtiden, för vem vill inte kunna påverka sin försäkringspremie?

Bli en bättre förare och spara pengar!

Många av de som använder sig av dessa nya försäkringslösningar sparar ganska mycket på att nyttja dem, men det innebär även att du måste lära dig att köra smartare. Detta medför att du blir en bättre förare och du sparar pengar.

Kan jag ha försäkringen?

Om man är osäker på om man kan inneha denna typ av försäkring eller behöver få reda på annat teknisk information om sin bil innan man tecknar denna typ av försäkring så kan man enkelt få fram information om fordon på Transportstyrelsens hemsida. Du söker med ditt eget registreringsnummer och få då fram all teknisk data om din bil samt annan nyttig information. Behöver du söka för någon annans räkning kan du göra detta genom fråga på annat fordon som är en tjänst där du kan tar reda på fordonsinformation om andras bilar.

FordonFinans skriver artiklar om allt som handlar om bilar och fordon

Vilka blir konsekvenserna om mitt företag går i konkurs

Att se sitt företag gå i konkurs är ofta en smärtsam upplevelse både på det mentala och ekonomiska planet. Ofta har man lagt väldigt timmar på bolaget och investerat inte bara pengar utan också en del utav sig själv i verksamheten, när man så tvingas plocka ner skylten och stänga ner är det allt annat än roligt. Ändå kan både de långsiktiga och kortsiktiga konsekvenserna te sig väldigt olika.

Först och främst är det av avgörande betydelse om du driver en enskild firma eller om det är ett aktiebolag. Om du har en enskild firma är du personligen ersättningsskyldig vilket innebär att du riskerar att gå i personlig konkurs om ditt företag har större skulder än vad du har personliga tillgångar. Är det däremot ett aktiebolag som går i konkurs slipper du i viss mån det personliga ansvaret då företaget då är en egen juridisk person. Trots detta kan du komma att själv tvingas betala en del utestående fordringar om man under konkursförfarandet finner att styrelsen  på något vis varit särskilt oaktsam.

En direkt följd oavsett bolagsform är att du kommer stå utan inkomst, så vida du inte är ansluten till en arbetslöshetskassa då du kan vara berättigad till a-kassa. Här finner du mer information om arbetslöshetsförsäkring för företagare.

Viktigt att känna till är även att om du varit med om en konkurs kommer du få svårt att starta ett nytt företag. Det är inte ovanligt med näringsförbud i samband med konkurser och det krävs normalt en hel del extra utav den som vill dra igång en ny verksamhet nära inpå en tidigare konkurs. För att på nytt få rätt att starta upp ett nytt företag krävs att du blivit av med skulderna från det tidigare konkursboet och utöver detta behöver du även kunna visa att den nya verksamheten kommer att vara lönsam.

Som alltid är det i slutänden ett antal enskilda personer som kommer fatta det slutgiltiga beslutet huruvida du är lämplig att driva firma eller ej, därför kan det löna sig att lägga lite extra tid på ansökan om bolag. Skriv och förklara din situation och berätta din sida av historien om varför det tidigare bolaget gick omkull, på detta vis visar du inte bara mognad utan också att du verkligen bryr dig och är beredd att lägga den extra tid som krävs för att göra verklighet av dina ambitioner.

Ett alternativ till att starta eget företag är att du hittar någon som är villig att starta en firma åt dig i deras namn. Kom dock ihåg att om du väljer att göra på detta vis så avsäger du dig även en mängd lagliga rättigheter så välj en person du verkligen litar på annars kan det gå väldigt illa.