Bra affärstjänster att känna till vid internationell handel

Allt eftersom världen blir mer global blir det allt vanligare med internationell handel. Detta medför vissa risker. Du kan inte räkna med att handel mellan företag utförs på samma sätt utomlands som i Sverige. I många fall kan skillnader i kultur och språk leda till otrevliga överraskningar. Dessa risker måste hanteras på ett eller annat sätt, annars kan en kostsam utlandssatsning snabbt bli en mycket dyr läxa.

Hur bedriver jag säker internationell handel?

En av de viktigaste faktorerna när det kommer till att bedriva handel mellan länder är information och kunskap. Ju mer du vet, desto bättre beslut kan du ta. Det gäller inte bara själva affärsdelen, exempelvis hur förhandlingar vanligtvis går till och vilka villkor som är vanliga. Det är även viktigt att känna till marknaden och känna till själva företaget som du vill göra affärer med. Det kan vara svårt att hitta denna information för vissa företag, speciellt om man inte har särskilt mycket erfarenhet av handel med utländska företag. Tursamt nog finns det företag att vända sig till för att både få information och kunskap och även för att säkra själva affären.

Ekonomiska bedömningar vid internationell handel

Idag finns det företag som specialiserar sig på att göra kreditbedömningar på företag från världens alla hörn. Det innebär att du kan ta reda på hur tillförlitliga dina potentiella kunder är innan du gör en affär. Detta är ovärderlig information att ha vid internationella affärer, speciellt om det handlar om större belopp.

Försäkra dina affärer

Bara för att ett företag har en god ekonomi betyder det inte att de kommer att sköta sig i just ditt fall. Det är förvisso ganska osannolikt att de gör något konstigt men osannolikt betyder inte omöjligt. När du ska göra en stor affär, oavsett om det är med en utländsk aktör eller ett annat svenskt företag, kan du faktiskt skydda dig själv mot uteblivna betalningar med hjälp av en kreditförsäkring.

Oftast erbjuder företag som gör ekonomiska bedömningar även kreditförsäkringstjänster som är kopplade till bedömningen. Om de anser att bägge parter är tillförlitliga kan du försäkra en stor del av kreditrisken. Om affären inte är lika säker kan du oftast bara försäkra affären upp till en viss gräns. Kreditförsäkringen innebär att du slipper ta en stor del av risken på egen hand. Dessutom kan du även få hjälp med inkassotjänster, något som är fördelaktigt när det kommer till internationella affärer.

Coface har under närmare 70 år varit världsledande inom kreditförsäkringar och har stöttat företag över hela världen med att utveckla en stark och hållbar tillväxt. Koncernens 4300 anställda i 66 länder försäkrar dagligen försäljningen för våra kundföretag i mer än 200 länder. I nära samarbete erbjuder vi råd i alla skeden och hjälper till med att förutse och bedöma risker för att ta rätt beslut.

Vad är digitala bilförsäkringar?

Vad är en digital bilförsäkring

En digital bilförsäkring är enkelt förklarat en dynamiskt försäkring som anpassar sig efter hur du framför ditt fordon genom att läsa av din körning. Det finns idag två stora aktörer på marknaden för digitala och dynamiska bilförsäkringar varav den ena är Enerfy och den andre är Paydrive, det finns även försäkringar hos andra bolag som innehåller digitala tjänster men dessa är inte lika fullt utvecklade och avancerade som hos dessa två aktörer som skrivs om ovan.

En digital bilförsäkring fungerar på det viset att du kopplar upp en speciell dosa eller avläsare till bilen genom den så kallade OBD2 ingången på bilen som alla nyare bilar innehar. Den kan sitta på lite olika platser beroende på tillverkare och modell av bilen.

Denna dosa som du kopplar in kan sedan avläsa hur mycket du kör din bil, vilka hastigheter samt en mängd data som sedan styr dina försäkringsavgifter. I regel kan man säga att ju smartare du framför ditt fordon desto lägre kommer du att hamna i pris för din försäkring. Försäkringens kostnader avgörs helt enkelt av ditt körande och inte av andra faktorer som ålder, bostadsort eller liknande. Detta gör även att försäkringen blir mer rättvis, du kan inte orsaka din ålder, bostadsort eller vart du måste parkera, men du kan ganska enkelt förändra hur du kör din bil!

Denna typ av nya försäkringstjänster växer på den svenska marknaden och kommer troligen att kunna bli en mycket vanlig tjänst i framtiden, för vem vill inte kunna påverka sin försäkringspremie?

Bli en bättre förare och spara pengar!

Många av de som använder sig av dessa nya försäkringslösningar sparar ganska mycket på att nyttja dem, men det innebär även att du måste lära dig att köra smartare. Detta medför att du blir en bättre förare och du sparar pengar.

Kan jag ha försäkringen?

Om man är osäker på om man kan inneha denna typ av försäkring eller behöver få reda på annat teknisk information om sin bil innan man tecknar denna typ av försäkring så kan man enkelt få fram information om fordon på Transportstyrelsens hemsida. Du söker med ditt eget registreringsnummer och få då fram all teknisk data om din bil samt annan nyttig information. Behöver du söka för någon annans räkning kan du göra detta genom fråga på annat fordon som är en tjänst där du kan tar reda på fordonsinformation om andras bilar.

FordonFinans skriver artiklar om allt som handlar om bilar och fordon

Vilka blir konsekvenserna om mitt företag går i konkurs

Att se sitt företag gå i konkurs är ofta en smärtsam upplevelse både på det mentala och ekonomiska planet. Ofta har man lagt väldigt timmar på bolaget och investerat inte bara pengar utan också en del utav sig själv i verksamheten, när man så tvingas plocka ner skylten och stänga ner är det allt annat än roligt. Ändå kan både de långsiktiga och kortsiktiga konsekvenserna te sig väldigt olika.

Först och främst är det av avgörande betydelse om du driver en enskild firma eller om det är ett aktiebolag. Om du har en enskild firma är du personligen ersättningsskyldig vilket innebär att du riskerar att gå i personlig konkurs om ditt företag har större skulder än vad du har personliga tillgångar. Är det däremot ett aktiebolag som går i konkurs slipper du i viss mån det personliga ansvaret då företaget då är en egen juridisk person. Trots detta kan du komma att själv tvingas betala en del utestående fordringar om man under konkursförfarandet finner att styrelsen  på något vis varit särskilt oaktsam.

En direkt följd oavsett bolagsform är att du kommer stå utan inkomst, så vida du inte är ansluten till en arbetslöshetskassa då du kan vara berättigad till a-kassa. Här finner du mer information om arbetslöshetsförsäkring för företagare.

Viktigt att känna till är även att om du varit med om en konkurs kommer du få svårt att starta ett nytt företag. Det är inte ovanligt med näringsförbud i samband med konkurser och det krävs normalt en hel del extra utav den som vill dra igång en ny verksamhet nära inpå en tidigare konkurs. För att på nytt få rätt att starta upp ett nytt företag krävs att du blivit av med skulderna från det tidigare konkursboet och utöver detta behöver du även kunna visa att den nya verksamheten kommer att vara lönsam.

Som alltid är det i slutänden ett antal enskilda personer som kommer fatta det slutgiltiga beslutet huruvida du är lämplig att driva firma eller ej, därför kan det löna sig att lägga lite extra tid på ansökan om bolag. Skriv och förklara din situation och berätta din sida av historien om varför det tidigare bolaget gick omkull, på detta vis visar du inte bara mognad utan också att du verkligen bryr dig och är beredd att lägga den extra tid som krävs för att göra verklighet av dina ambitioner.

Ett alternativ till att starta eget företag är att du hittar någon som är villig att starta en firma åt dig i deras namn. Kom dock ihåg att om du väljer att göra på detta vis så avsäger du dig även en mängd lagliga rättigheter så välj en person du verkligen litar på annars kan det gå väldigt illa.