Teknisk översättning och när den bör användas

Översättningar är något som många företag behöver då de expanderar internationellt. De flesta översättningar bör alltid gå via en översättningsbyrå eftersom det annars är lätt hänt att en text blir felöversatt, får ett sämre språk eller låter översatt. Det är desto viktigare när det kommer till texter av teknisk natur. Här krävs en helt annan kunskap gällande terminologi och även förståelse för det enskilda ämnet.

Behovet av teknisk översättning

Behovet av kvalitativa översättningar är idag enormt. Alltfler företag vill vända sig utanför landets gränser och nå en större kundkrets. Då är översättningar det bästa sättet att nå ut med sin produkt. När det kommer till just tekniska texter, exempelvis inom industri eller medicin, är det av största vikt att översättaren har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera den typen av text. Bland annat bör översättaren, förutom att ha koll på branschens specifika termer, även ha kännedom kring produkten som beskrivs. På så sätt kan översättaren göra ett korrekt arbete, skriva en text med bra flyt och som är korrekt.

Olika översättningsmetoder används av tekniska översättare

För att översättare ska kunna leverera ett korrekt och bra jobb samarbetar de ofta tillsammans med skickliga språkgranskare och korrekturläsare. Förutom att översättaren som tilldelas uppdraget redan har erfarenhet från det specifika branschområdet, har de även ofta en lista med termer. Allt för att säkerställa att översättningen blir helt korrekt. Tillsammans med språkgranskaren och korrekturläsaren kan de sedan säkerställa att tonaliteten är anpassad efter målgruppen samt att textens budskap kommit fram på ett korrekt och tydligt sätt. För att veta exakt vad företag erbjuder finns det ibland en flik på deras hemsidor där det står ”Så här arbetar vi”. Där kan du ofta få mer information.

Teknisk översättning från svenska till engelska och andra språk

Det finns många fördelar med teknisk översättning, särskilt när du går via en översättningsbyrå. En större byrå har många skickliga översättare över hela världen. Detta innebär att större översättningsföretag oftast har en perfekt person för jobbet, någon som är kvalificerad för just ditt uppdrag. Dessutom kan större byråer erbjuda översättningar till mängder av språk, inte bara från engelska till svenska och vice versa. En översättning av teknisk natur kan med fördel översättas till många språk för att ert företag ska kunna nå en bredare publik. Detta är vanligt för företag inom bland annat medicin, IT och bygg.

Djupare förståelse och kunskap krävs för teknisk översättning

Några av de stora fördelarna med teknisk översättning är att du helt plötsligt kan sälja en produkt över flera kontinenter och till många länder. Om språket är den enda barriären är problemet snart löst. Skickliga översättare har en stor och omfattande förståelse för språk, särskilt översättning av teknisk karaktär.

Hitta en bra översättningsbyrå för teknisk engelskaöversättning i Sverige

Om du är intresserad av en professionell översättare kan du ofta gå in under fliken våra tjänster hos företag, där brukar priser och vad som ingå stå. De flesta större företag tar sig an stora som små uppdrag och utför översättningar inom en rad olika områden, bland annat hållbarhet, medicin, finans och juridik. Ett teknisk engelska översättning pris kan variera en hel del beroende på ordmängd och hur uppdraget ser ut.

Certifiera er svetsande personal enligt EN ISO 9606

Svetsning förekommer inom många branscher och självfallet ställs det olika höga krav beroende på vad som tillverkas och vilka metoder som används, men medarbetarnas kompetens är alltid en avgörande faktor för kvaliteten på de slutgiltiga produkterna. Därför är det också viktigt att säkerställa personalstyrkans yrkeskunskaper via övervakade svetsarprövningar. Men man måste även förse svetsarna med rätt underlag – kvalificerade svetsprocedurer (WPQR). Eftersom ett svetsförbands hållbarhet inte går att kontrollera i efterhand, utan förstörande provning, måste kvaliteten säkras i förskott genom att skapa en standardiserad svetsprocedur som sedan alltid följs. Kvalificeringen är ett sätt att ta fram det ultimata ”grundreceptet” för hur svetsningen ska utföras och måste göras under översyn i enlighet med ISO 15614, en standard som harmonierar både med PED (tryckkärlsdirektivet) och CPR (byggproduktförordningen). Utifrån grundreceptet kan man sedan ta fram svetsdatablad/WPSer för olika jobb.

Kvalificering av procedurer, löpande tillsyn av tillverkningsprocesser och verifiering av svetsarnas kompetens enligt EN ISO 9606, alternativt ISO 14732 för operatörer, utgör de centrala delarna i kvalitetsstyrningen vid alla svetsande företag. Dessa komponenter regleras också i ISO 3834. Att implementera ett kvalitetsledningssystem i enlighet med denna standard ger således en bra grund för hela verksamheten. Man bör även utse minst en sakkunnig person som ansvarar för processövervakning och kontroller. (Reglerna för tillsyn, samt kvalifikationskrav för svetsansvariga, anges i ISO 14731.) Den tillsynsansvariges arbetsuppgifter kan också inkludera översyn och bedömning av svetsarprövningar, men om man har begränsade interna resurser och/eller vill försäkra sig om att granskningarna sker på ett regelmässig sätt kan det ofta löna sig att anlita ett externt företag som tillhandahåller EN ISO 9606 certifiering. Jobbar man med tillverkning av vissa tryckbärande anordningar är det även ett villkor under PED.

En svetsarprövning ska alltid göras på ett standardiserat provstycke enligt en färdig WPS med de parametrar – material, svetsmetod, dimensioner, svetsläge, formvara etc. – som normalt används i verksamheten. Provläggningen övervakas av den utsedde granskaren som sedan synar och utvärderar resultatet gentemot korresponderande giltighetsområde i EN ISO 9606. Svetsarens kompetens bedöms utifrån ett flertal kriterier, såsom handlag med utrustningen, materialkännedom och förmåga att följa en WPS. Det färdigställda arbetsstycket utsätts för både oförstörande och förstörande provning för att säkerställa förbandets kvalitet. Om svetsarbetet uppfyller samtliga krav i standarden utfärdas ett personcertifikat. Detta gäller för angivna parametrar inom det aktuella giltighetsområdet under två alternativt tre år, varpå ett nytt prov behöver utföras. Intyget kan emellertid förlängas på ”obegränsad” tid om kontrollorganet bekräftar att svetsaren lever upp till sin EN ISO 9606 certifiering var sjätte månad. Detta förfarande förutsätter att individen fortfarande har samma arbetsgivare som när huvudprovet avlades, att företaget i fråga har ett ISO 3834-certifierat kvalitetsledningssystem, samt att det finns dokument som styrker personens produktionskvalitet.

Det finns flera goda skäl att vända sig till en utomstående aktör för EN ISO 9606 certifiering. Genom att låta en Swedac-godkänd tredjepart hantera svetsarprövningen under ackreditering erhålls ett förtroendeingivande kompetensintyg som även kan gynna organisationen i stort och ge betydelsefulla konkurrensfördelar på marknaden. Oberoende personcertifiering av svetsare är dessutom ett krav i vissa myndighetsföreskrifter och något som fordras av såväl uppdragsgivare som kunder i många branscher, bland annat inom kärnkraftsindustrin. På Swedacs hemsida finner man en förteckning över alla ackrediterade företag som tillhandahåller EN ISO 9606 certifiering.

Skaffa smart inredning till din servicebil för en effektivare arbetsdag

Är du trött på att det är mer oreda än ordning i skåpsutrymmet på din servicebil? Då kan det vara hög tid att investera i ny och effektivare inredning. En servicebil fungerar som arbetsplats för många hantverkare, fastighetsskötare, budbilsförare m.m. och ska därför vara minst lika prioriterad som arbetsplatsen för en kontorsarbetare. Effektivitet, säkerhet och ergonomi är av yttersta vikt för att du ska kunna ta dig igenom din arbetsdag på bästa möjliga sätt, och oavsett om du är ute efter en fast lösning eller mobil inredning till din servicebil kommer den hjälpa dig med just detta. Fortsätt läsa för att ta reda på mer!

Välj inredning efter yrke och bilmodell

Med rätt inredning till din servicebil kommer du få en effektivare och smidigare arbetsdag då du lättare kommer hålla ordning och reda i skåpsutrymmet. För att hitta rätt inredning just för dig gäller det att ta både ditt yrke och bilen du kör i beaktning. Arbetar du som rörmokare kan du nämligen behöva hela andra lösningar än någon som kör budbil och det är därför det finns så många alternativ på mobil inledning för servicebil tillgängliga. Med modula lösningar kan du själv välja ut din inredning och fylla lastutrymmet med lådor, hyllor, utdragbara golv eller vad som nu kan tänkas göra ditt arbete enklare. Det finns också skåpbilsinredning speciellt anpassad för speciella bilmärken och bilmodeller så att du kan vara säker på att få ett optimalt planerat lastutrymme. 

Kontrollera att inredningen erbjuder hög säkerhet

När du köper inredning för servicebil i Sverige kan du oftast känna dig helt säker på att den testats för högsta möjliga säkerhet. Det gör dock inte att du ska vara mindre observant när du väljer återförsäljare, utan kontrollera noggrant att de genomgått grundliga krocktester och att deras montörer har den kunskap som krävs för att installera inredningen på ett säkert sätt. Det är nämligen av yttersta vikt att allt som ligger bak i skåpsutrymmet sitter fast ordentligt för att inte innebära livsfara vid en eventuell krock. Ett verktyg, eller ännu värre ett skåp, kan nämligen förvandlas till en projektil vid en hastig inbromsning och skjutas fram till dig i förarhytten. En av de stora fördelarna med kvalitativ skåpbilsinredning är just att den förvarar alla verktyg, delar och arbetsredskap på ett säkert sätt.

Hitta en professionell återförsäljare

När du är ute efter att köpa inredning för din servicebil från en återförsäljare i Sverige kan det vara bra att jämföra olika alternativ mot varandra. Detta både för att kunna köpa produkter till bästa pris, men också för att se vem som erbjuder den servicenivå, kunskap och erfarenhet du efterfrågar. Så fort du hittat rätt företag som kan hjälpa dig att montera din nya skåpsinredning är det bara att se fram emot en säkrare och effektivare arbetsdag!

 

Ett enklare tidrapporteringssystem för ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö

Att rapportera sin arbetade tid korrekt kräver att man har tillgång till ett system som är enkelt, går snabbt att lära sig och som minskar risken för felaktiga registreringar. Systemet för rapportering bör också vara ett verktyg som är tillgängligt rent fysiskt, det vill säga som kan nås enkelt via nätet från vilken dator som helst eller i en app, något som många föredrar. Att fritt kunna rapportera sin tid var man än är ökar chansen att man inte väntar för länge med rapporteringen och att den blir mer korrekt. Korrekt registrerad tid ger ju också korrekt lön för den anställde och bättre överblick och statistik för arbetsgivaren. För att på ett bra sätt kunna följa upp personalens arbetstid, krävs att den tid som är inrapporterad faktiskt stämmer överens med verkligheten. Då kan man som arbetsgivare också enklare se över både effektivitet och bemanning på ett rättvist sätt.

Tidrapportering i ett komplicerat system kan vara både frustrerande och ta ganska mycket tid i anspråk. Tid som annars skulle vara arbetstid eller fritid för den anställde. Då är det inte svårt att förstå frustrationen med ett system för rapportering som helt enkelt inte fungerar. Om man istället använder sig av ett system som är enkelt, intuitivt och lätt att överblicka både för anställd och arbetsgivare, minskar man risken för felaktig statistik och felaktiga löneutbetalningar. Om något ändå går fel, blir det med ett enklare system också lättare att upptäcka felaktigheter och kunna korrigera dessa.
För det företag som vill uppgradera sin tidrapportering i Västerås, kan man med fördel vända sig till en lokal IT-specialist som kan ge rådgivning kring vilket system som passar. En verksamhet som inte är bunden vid kontorsarbetsplatser har helt andra krav på tillgänglighet än ett företag där skrivbordet är utgångspunkten i arbetsdagen. Tidrapportering i en app kan till exempel ge de anställda helt nya möjligheter att alltid kunna rapportera, var de än befinner sig. Genom att se till företagets verksamhet och dess unika utmaningar och förutsättningar kan IT-konsulten då ge förslag på hur ett nytt system skulle kunna fungera i verksamheten. Att byta system kan vara en investering som lönar sig både i ökad effektivitet och i bättre arbetsmiljö för företagets anställda.

7 viktiga tips för en lyckad trapprenovering inomhus

Behöver du tips och inspiration för din kommande trapprenovering? Då har du kommit helt rätt. Nedan listas nämligen 9 bra saker att ha i åtanke för att få ett så bra slutresultat som möjligt!

Renovera eller bygga ny?

Som rubriken lyder riktar sig dessa tips främst till dig som planerar en trapprenovering inomhus, men fundera      över om det faktiskt är det bästa alternativet för dig. Kanske är trappan otroligt gammal och känns ostadig att gå i. Eller så är den byggd i en stil som inte alls tilltalar dig och passar in med hemmets övriga stil. Då kan det bättre att riva och bygga nytt i stället!

Trä eller metall?

Om du bestämmer dig för att bygga en ny trappa gäller det att också bestämma dig för om du vill ha en trappa i trä eller metall. Båda kommer med olika fördelar, så här kan det vara bra att titta runt på bilder och läsa om tips från andra som byggt trappa för att skapa dig en uppfattning om vilket som är det bästa alternativet för dig.

Tänk på den övriga inredningen

När du ska utföra en trapprenovering inomhus gäller det att ta den övriga interiören i beaktning. För att trappan inte ska kännas malplacerad gäller det att välja en stil och form som smälter in sömlöst med husets byggnadsstil, färger och inredning.

Bestäm en budget

För att projektet inte ska sluta med en chockerande dyr prislapp gäller det att du verkligen noggrant planerar din trapprenovering och sätter ett pris för vad arbetet får gå på. Här kan återigen andra personer som gjort liknande renoveringar hjälpa dig att bilda dig en uppfattning.

Trätrappa – oljad eller målad?

Är det en trätrappa du vill renovera där hemma gäller det att bestämma dig för om du vill låta träet lysa igenom med en vacker oljefinish eller om du vill att den ska målas om i en färg som passar med resten av hemmet. Detta är ett enkelt sätt att ge trappan ett helt nytt utseende!

Välj passande räcken och handledare

Något annat som genast förvandlar trappans uttryck är om du utrustar den med nya räcken och handledare. Det finns både moderna och klassiska alternativ att välja bland på marknaden, så på detta sätt kan du verkligen få till det utseende du eftersträvar.

Ta hjälp av ett professionellt företag

En trapprenovering kan ske på två olika sätt – antingen på egen hand eller med hjälp av en professionell byggfirma. Har du tummen mitt i handen är det senare alternativet helt klart det bästa alternativet för dig. De kommer då hjälpa dig med en trapprenovering till ett bra pris och efter de önskemål du har förmedlat.

 

5 bokgenrer du kan hitta i en bokhandel Haninge

Det finns något speciellt med att besöka en riktig bokhandel och leta efter nya favoritböcker. I bokhylla efter bokhylla gömmer sig nya sagor och berättelser att försjunka sig i, perfekt inför sköna semesterveckor eller mörka höstkvällar. I en bokhandel kan du hitta alla typer av böcker och litterära genrer, vilket gör det till en plats för alla personligheter och åldrar. Det gör att stora som små är välkomna till den bästa bokhandeln i Haninge för att fylla bokhyllorna med just deras favoritgenrer. Nedan följer 5 av de vanligaste som du kan använda som inspiration och som går att hitta i en bokhandel i Haninge:

  1. Kriminalroman – Kallas även för deckare och skildrar ett eller flera brott där du får följa utredarnas väg mot att ta fast de skyldiga. Oftast avslöjas detta inte förrän precis i slutet vilket bygger upp en spännande stämning under hela boken.
  2. Thriller – Påminner om deckare, men har något mörkare och psykologiskt över sig. Thriller översätts till rysare  på engelska, vilket förklarar den känsla författaren är ute efter. I genren thriller ingår även skräcklitteratur, vilken har som syfte att göra läsaren orolig eller skrämd.
  3.  Roman – Skildrar en vardag med fiktiva karaktärer och händelser. Romaner kan delas in i kärleksromaner och  detektivromaner, men det finns också de där man blandar både fantasi och historia och kallas få för faktioner.
  4. Fantasy – Bygger i huvudsak på en avvikande verklighet med vanliga inslag av övernaturliga händelser och          magi. Figurer som kan förekomma i fantasyböcker är monster, hjältar, drakar, troll och häxor.
  5. Äventyr – Påminner om fantasy, men behöver inte innehålla övernaturliga inslag. Fysiska faror och spänning    står i fokus och handlingen kretsar ofta kring en eller flera hjältar.

Besök en bokhandel i Haninge

Låter ovanstående bokgenrer som något för dig? Då är det dags att besöka den bästa bokhandeln i Haninge med dess stora och breda utbud av moderna och historiska berättelser. Ta med barnen och låt alla i familjen välja ut varsin favoritbok eller köp en bokserie till en vän som du vet att hen länge längtat efter att få läsa.

Bokhandel Haninge – öppettider

Om du planerar att besöka en bokhandel i Haninge gäller följande öppettider:

Mån – Fre: 10:00 – 20:00

Lör – Sön: 10:00 – 18:00

Välkommen!

Att tänka på när du ska välja lokaler att hyra för fest i Stockholm

Oavsett om du planerar en 30-årsfest, en bröllopsmiddag eller en rolig kick off tillsammans med kollegorna så är det ofta ett måste att leta efter olika eventlokaler att hyra om ni är många. En lokal där det finns gott om utrymme för alla att umgås och där det finns möjlighet att duka upp för en middag. Med alla de alternativ som finns tillgängliga kan det dock kännas svårt att veta var du ska börja och hur du ska gå tillväga för att hitta bäst lokaler att hyra i Stockholm. Därför följer här några bra råd att ta med på vägen för att göra valet lite lättare.

Vilken atmosfär är du ute efter?

Det finns mängder av lokaler att hyra i Stockholm med olika teman, prisklasser och miljöer, så börja därför med att sätta dig ner och fundera över vilken atmosfär du vill skapa för just din fest. Planerar du ett bröllop och letar du efter en plats som känns romantisk och unik kan ett orangeri med väggar och tak av glas skapa en helt magisk stämning, medan det kan passa bättre att leta efter klassiska konferenslokaler att hyra i Stockholm om du är i färd med att planera ett företagsevent. Där är möjligheten nämligen större att det finns en scen och tillräckligt med teknik om du vill kunna bjuda in en föreläsare eller hålla i en prisutdelning.

Egen mat och dryck eller serveringspersonal?

En annan sak som är viktig att fundera över när du ska välja bland lokaler att hyra för fest är om du vill att det ska vara tillåtet att ta med egen mat och dryck eller om du vill att det ska tillredas på plats och serveras av personal. Här gäller det såklart att ha din budget i åtanke då just mat och dryck lätt kan rusa i väg i pris. Om du tittar på eventlokaler som går att hyra med kock och serveringspersonal är det viktigt att ta fram en meny som du gillar och som passar alla som kommer att närvara. Tittar du i stället på lokaler att hyra för fest där du kan ta med dig egen mat och dryck är det viktigt att fråga vad som ingår i form av porslin, bestick, glas, dukning och servetter m.m.

Så oavsett om du är ute efter konferenslokaler att hyra för företagsevenemanget i Stockholm eller om du vill hitta den perfekta platsen för din födelsedagsfest är det viktigt att göra sin research för att inte stöta på några överraskningar. Känner du dig osäker eller inte har tid att göra det på egen hand är det alltid en god idé att ta hjälp av ett professionellt eventbolag!

En energikonsult kan hjälpa ett projekt att nå energimålen

EU gör sitt yttersta för att försöka få bukt på alla möjliga problem, bland annat den stora klimatutmaningen. En av de åtgärder som de europeiska länderna har utfört är de nya miljömålen. Dessa anger bland annat att man behöver minska energianvändandet med 20 % till år 2020.

Från EU till staten och vidare till företag och privatpersoner

De högt uppsatta EU-målen går i linje med den svenska statens miljö- och energimål. Staten ställer i sin tur krav på både företag och privatpersoner genom nya förordningar, regler och lagar. Bygg- och fastighetssektorn behöver i sin tur anpassa sig till de nya kraven, exempelvis genom att införa effektivare sätt att värma upp fastigheter eller bygga höghus. Allt detta och mycket mer kan en energikonsult hjälpa till med.

En viktig del av nybyggnation

Att minska energianvändning innebär inte nödvändigtvis att vi ska minska vår levnadsnivå, snarare att vi ska använda energin på ett bättre sätt för att nå samma eller ännu bättre resultat. Med hjälp av en energikonsult kan ett byggföretag få hjälp med alla möjliga energirelaterade frågor under projektets gång. De kan bidra med idéer, hålla i förstudier, ansvara för samordningen mellan olika aktörer, hjälpa till att välja rätt system eller undersöka skillnaden mellan olika system och mycket mer.

Hitta energikonsult i Stockholm

Det finns många sätt att hitta energikonsult i Stockholm, det svåra är att hitta rätt. Det är många saker som ska passa varav det mest basala är logistiken. Energikonsulten behöver vara redo att ta emot och utföra jobb under just de datum som du behöver. Dessutom behöver du även hitta energikonsult som har rätt kompetens och erfarenhet. Det är betydligt lättare att utföra ett byggprojekt med en energikonsult som utför flera liknande projekt tidigare.

Ett alternativ till att vända sig till enskilda konsulter som kanske eller kanske inte är lediga är att vända sig till konsultbyråer. Det är betydligt lättare att hitta energikonsult genom en konsultbyrå, speciellt om byrån specialiserar sig på att tillhandahålla konsultation inom energiområden och andra relaterade områden.

Det finns många fördelar med att vända sig till en konsultbyrå. I många fall behövs nämligen flera konsulter till ett projekt, exempelvis miljökonsult, VVS-konsult eller elkonsult. Även belysning är ett område där en expert kan göra enorm skillnad, speciellt om de får vara involverade tidigt. Ett företag som kan tillhandahålla samtliga konsulter gör det betydligt lättare att genomföra projektet med ett lyckat resultat.

Vänd dig till rätt ställe nästa gång du behöver en konsult. På så sätt kan du inte bara göra det lättare för dig att ro projektet i hamn, det blir även lättare att hjälpa regeringen, EU och i slutändan hela världen att nå energi- och miljömålen. Du drar helt enkelt ditt strå till stacken genom att göra ett redigt jobb. 

Därför är professionell korrekturläsning ett tryggt och prisvärt sätt att kvalitetssäkra sina texter

Det må vara få förunnat att ha begåvats med samma språkkänsla som Strindberg, Hemingway och Shakespeare, men det är inget hinder för att producera skriftliga mästerverk. Har man bara rätt resurser till hands kan man skräddarsy sitt budskap så att det når målet med ett nålsögas precision. Men det behöver inte vara särskilt komplicerat, korrekt grammatik är ofta allt som krävs för att skapa förtroende hos läsaren – och det kommer man långt med. Alla som publicerar texter av något slag, vare sig det är på webben eller i tryckt format, kan ha nytta av professionell språkgranskning.

Oavsett om det gäller marknadsföring, nyhetsartiklar, företagsbloggar, utbildningsmaterial, juridiska dokument, tekniska översättningar eller medicinska skrifter är det alltid en god idé att låta en utomstående korrekturläsare granska och finputsa texterna innan publicering. Även om man själv går igenom det man har skrivit är det inte säkert att man upptäcker små fadäser, såsom omkastade bokstäver, saknade skiljetecken eller grammatiska misstag. Som skribent är det lätt att bli ”hemmablind” och se texten så som den är avsedd, snarare än som den verkligen är. Man kan till exempel läsa ord som inte finns för att man ”vet” att de ska vara där. För en ny läsare är det emellertid inte lika uppenbart vad som menas. Otydliga syftningar, stav- och slarvfel kan istället orsaka oönskade avbrott i läsningen och stjäla uppmärksamhet från budskapet. Risken finns också att texten uppfattas som mindre trovärdig om den innehåller allt för många avvikelser. Och det är precis vad korrekturläsning går ut på att förhindra. Tjänsten fungerar som ett språkligt kvalitetsfilter och garanterar att den slutgiltiga mottagaren får ta del av en felfri och lättflytande text. Numera går det dessutom att beställa korrekturläsning online och få det reviderade materialet levererat digitalt – snabbt och smidigt.

Om man vill säkerställa att ens texter håller önskvärd kvalitet och når ut med rätt budskap kan det oftast löna sig att anlita en professionell korrekturläsare. Vilken nivå av språkgranskning man behöver kan dock variera beroende på vilken bransch man arbetar inom, vem man skriver för och varför. Komplexa facktexter ställer också andra krav på granskarens kompetens än uppsluppen modereklam. Genom att kontakta en erfaren språkkonsult som besitter gedigen kunskap i det aktuella ämnet kan man försäkra sig om att informationen återges med rätt terminologi och tonalitet. Idag finns kvalificerade aktörer som erbjuder både djupgående textbearbetning och korrekturläsning online, såväl på svenska och engelska som en rad andra språk. För den som endast vill kvalitetssäkra sina texter ur grammatiksynpunkt är korrekturläsning till pris sett ett mycket fördelaktigt alternativ. Uppdragskostnaden påverkas givetvis av materialets omfattning och grundkvalitet, men en rutinerad granskare kan i regel göra en adekvat uppskattning av tidsåtgången och ge en offert på förhand.

Korrekturläsning är den enklaste formen av språkgranskning och kan ses som en ytlig, okulär besiktning av det skriftliga materialet. Fokus ligger på stavning och grammatik. Man läser helt enkelt igenom texten och justerar det som behövs enligt rådande skrivregler. Man kontrollerar att meningsbyggnad och interpunktion är korrekta och att eventuella idiomatiska uttryck samstämmer med gängse språkbruk. Däremot går man inte in närmare på innehåll eller disposition. Önskas en mer omsorgsfull granskning av formuleringar, konsekvens och struktur rekommenderas en bearbetning. Då görs en djupare analys av textens utformning och hela stycken redigeras eller skrivs om för att se till så att budskapet anpassas efter målgruppen och tjänar sitt syfte. Av förklarliga skäl skiljer sig denna typ av textförädling något från ren korrekturläsning i pris, men i gengäld får man ett mer finslipat och träffsäkert resultat.

Beskrivning

Språkgranskning och textbearbetning är tjänster som behövs i de flesta branscher. Om företagets skriftliga kommunikation innehåller slarvfel eller grammatiska blundrar finns risk att budskapet missuppfattas eller går förlorat. Genom att låta en kvalificerad språkkonsult gå igenom texterna innan publicering kan man säkerställa att materialet är felfritt när det når mottagaren.

En kort överblick över energilagring och litiumteknologi

Litiumjonbatterier är ett hållbart och effektivt batteri som kan hjälpa din verksamhet att spara både pengar och tid. Det har kommit att bli en otrolig förbättring mot de batterityper som funnits tidigare på marknaden. Nedan följer en kort beskrivning av litiumjonbatterier. 

Litiumjonbatterier – en långsiktig investering

Litiumjonbatterier är laddningsbara batterier med hög energidensitet och är vanliga komponenter i till exempel mobiltelefoner och elbilar. Litiumjon används även som truckbatteri. Till skillnad från litiumbatterier som är utvecklade för engångsbruk använder litiumjonbatterier inlagrad litiumförening istället för metalliskt litium som elektrodmaterial. I batteriet rör sig litiumjoner från den negativa elektroden till den positiva elektroden när det laddas ur och sedan tillbaka igen när det laddas. Litiumjonbatterier är också ofta lättare än andra typer av uppladdningsbara batterier med samma kapacitet och storlek.

Hållbart alternativ med hög energitäthet

Litiumjonbatterier erbjuder en oöverträffad kombination av hög energi och energidensitet, vilket gör dem till ett föredraget alternativ för teknik inom bärbar elektronik, elverktyg och elektriska fordon. Den höga energieffektiviteten hos Litiumjonbatterier gör att de också kan användas inom olika elnätverk – bland annat för att förbättra kvaliteten på energi hämtad från vind- och solkraftverk samt andra typer av förnybara källor. Det gör dem till ett säkert och miljövänligt alternativ som har skapat stort intresse inom både industri och statliga finansieringsbolag. Detta har även lett till att forskningen inom litiumjonbatterier har ökat mycket under de senaste åren. 

Hur tillverkas ett litiumjonbatteri?

Litiumjonbatterier tillverkas i en mängd former och storlekar. De kan vara cylindriska och likna ett klassiskt AA-batteri, eller vara format som en kvadrat eller rektangel. På insidan ser dock alla ut på ungefär samma sätt. Till stor del liknar den mekaniska uppbyggnaden den som går att hitta hos NiCd och NiMH-cellen. Man sätter in negativa och positiva elektroder som är utformade som tunna och böjbara skivor. Dessa är i sin tur inlindade i ett separerande skikt och placeras därefter i en behållare. 

De tre huvudkomponenterna i ett litiumjonbatteri är elektrolyten (litiumsalt i en organisk lösning), anoden (gjord av kol, vanligen grafit) och katoden (en metalloxid, till exempel litiumkoboltoxid). Många återförsäljare erbjuder möjligheten till skräddarsydda batteripaket bestående av små, kraftfulla, långlivade, miljövänliga battericeller. Detta betyder att du snabbt och smidigt kan få tag i attraktiva energilösningar i alla möjliga storlekar och former, anpassat för ditt specifika ändamål. Hållbara energilagringsbatterier är framtiden. Kontakta en professionell återförsäljare och införskaffa unika och kraftfulla batterier för energilagring av litiumjontyp för ditt företag. 

Batterier och energilagring Sverige

Litiumjonteknologi är det främsta alternativet för att skapa tillämpningar som är bättre för miljön och är dessutom ekonomiskt fördelaktiga för de allra flesta företag för batterier och energilagring. Batteriteknologi baserat på litiumjoner är en viktig del för framtiden som främjar företag och branscher såväl som natur.