Vad är digitala bilförsäkringar?

Vad är en digital bilförsäkring

En digital bilförsäkring är enkelt förklarat en dynamiskt försäkring som anpassar sig efter hur du framför ditt fordon genom att läsa av din körning. Det finns idag två stora aktörer på marknaden för digitala och dynamiska bilförsäkringar varav den ena är Enerfy och den andre är Paydrive, det finns även försäkringar hos andra bolag som innehåller digitala tjänster men dessa är inte lika fullt utvecklade och avancerade som hos dessa två aktörer som skrivs om ovan.

En digital bilförsäkring fungerar på det viset att du kopplar upp en speciell dosa eller avläsare till bilen genom den så kallade OBD2 ingången på bilen som alla nyare bilar innehar. Den kan sitta på lite olika platser beroende på tillverkare och modell av bilen.

Denna dosa som du kopplar in kan sedan avläsa hur mycket du kör din bil, vilka hastigheter samt en mängd data som sedan styr dina försäkringsavgifter. I regel kan man säga att ju smartare du framför ditt fordon desto lägre kommer du att hamna i pris för din försäkring. Försäkringens kostnader avgörs helt enkelt av ditt körande och inte av andra faktorer som ålder, bostadsort eller liknande. Detta gör även att försäkringen blir mer rättvis, du kan inte orsaka din ålder, bostadsort eller vart du måste parkera, men du kan ganska enkelt förändra hur du kör din bil!

Denna typ av nya försäkringstjänster växer på den svenska marknaden och kommer troligen att kunna bli en mycket vanlig tjänst i framtiden, för vem vill inte kunna påverka sin försäkringspremie?

Bli en bättre förare och spara pengar!

Många av de som använder sig av dessa nya försäkringslösningar sparar ganska mycket på att nyttja dem, men det innebär även att du måste lära dig att köra smartare. Detta medför att du blir en bättre förare och du sparar pengar.

Kan jag ha försäkringen?

Om man är osäker på om man kan inneha denna typ av försäkring eller behöver få reda på annat teknisk information om sin bil innan man tecknar denna typ av försäkring så kan man enkelt få fram information om fordon på Transportstyrelsens hemsida. Du söker med ditt eget registreringsnummer och få då fram all teknisk data om din bil samt annan nyttig information. Behöver du söka för någon annans räkning kan du göra detta genom fråga på annat fordon som är en tjänst där du kan tar reda på fordonsinformation om andras bilar.

FordonFinans skriver artiklar om allt som handlar om bilar och fordon

Ta reda på vem som äger bilen

Det finns situationer då det kan vara nödvändigt eller av intresse att ta reda på vem som äger en viss typ av bil eller annat registrerat fordon. Det kan handla om att du vill köpa en bil och ta reda på dess rättmätige ägare eller veta vem som parkerat framför din port eller liknande. Alla svenska fordon som kräver registrering är registrerade genom det svenska vägtrafikregistret som upprätthålls av Transportstyrelsen. Detta register innehåller data och fakta om alla svenskregistrerade fordon som får framföras på det svenska vägnätet. Registret är mycket stort och samlar all form av data om fordonet i fråga däribland självfallet vem som äger fordonet.

Tillgång till registret

Detta register går att få tillgång till på olika sätt. Dels kan man kontakta transportstyrelsen och begära att få information telefonledes och dels kan man få det via fax och e-post. Detta brukar dock kunna ta lite tid och det finns information som t.ex ägarinformation som man inte kan delge hursomhelst på grund av lagstiftning.

Alternativ till Transportstyrelsen

Det finns dock bra alternativ till transportstyrelsens egna tjänster där du snabbt och enkelt kan ta fram den information du behöver om en bil samt information om vem som äger bilen. Tjänster som Biluppgifter och Merinfo är två tjänster som erbjuder dig tillgång till denna typ av information. På Biluppgifter kan du enkelt ta fram data om en bil och få reda på allt som du kan tänkas behöva veta. Fordonsdatan innehåller information som ägarbyte, modell, tillverkningsår, besiktning, import om den är leasad med mera. Vill du ta reda på vem som äger bilen i fråga som blir du skickad till Merinfo där du snabbt får ägarinformationen såväl privatpersoner som företag.

Andra aktörer på marknaden vad gäller information om fordon och vem som äger bilen är bolaget Leadsson AB och Carfax. Carfax har länge arbetat med att ta fram fullständiga och avancerade fordonsrapporter innehållande all möjlig information om bilen i fråga. Denna tjänst kostar dock pengar och är mer för den som vet att man vill köpa en specifik bil och vill ta fram en fullständig rapport kring den innan ett köp.

Transportstyrelsens sms-tjänst

För att ta reda på ägaren till en bil kan man även använda sig av en vanlig mobil och få den informationen på ett SMS. Det man gör då är att sända valt registreringsnummer till Transportstyrelsen på 72503. Därefter får du ett SMS-svar på vem som står som ägare till bilen.

FordonFinans skriver artiklar och nyheter om allt som rör köp och ägande av begagnade fordon och bilar.